Skip to main content

FAGLIGHED

LÆR FOR
LIVET

På Scienceefterskolen vægter vi vores vidensakademi, temauger og rejser meget højt. Men det stadig den daglige undervisning og det helt specielle efterskoleliv, der fylder mest.

Efterskolen har undervisning i Folkeskolens obligatoriske prøvefag med en forventning om at alle vores elever går op til de afsluttende prøver.

Den daglige undervisning forgår på stamhold i 9. og 10. klassetrin. Vi har i alt 7 klasser, sædvanligvis fordelt med to klasser på 9. årgang og fem klasser på 10. årgang. Der er i udgangspunktet mellem 20-24 elever i hver klasse.

Der er ved optagelse ikke noget bestemt krav til elevernes faglige standpunkt, men det er en vigtig forudsætning, at man har lysten og motivationen til at arbejde på at forbedre sig, hvilket forudsætter man deltager engageret og motiveret i undervisningen. Vi arbejder i den boglige undervisning endvidere med faglig talentudvikling med særligt fokus på, at give ekstra udfordringer til de elever, som både kan og vil lidt mere end gennemsnittet! Ud fra elevernes egne målsætninger og ambitioner for de ud på de respektive stamhold på de 2 årgange.

Det er vores målsætning at alle elever i løbet af et skoleår på Scienceefterskolen Nordborg Slot skal klædes på til, at de efterfølgende er i stand til at gennemføre en gymnasial ungdomsuddannelse.

Den største forskel på om du vælger at tage på efterskole i 9. eller 10. klasse er, at fagrækken i den boglige undervisning er noget forskellig. Dette kommer primært til udtryk ved at antallet af prøvefag i 9. klasse nogle flere end i 10. klasse. Men i forhold til dine valgmuligheder på vidensakademiet eller i forhold til rejserne har man på Scienceefterskolen Nordborg Slot præcis de samme muligheder, hvad enten man gå her i 9. eller 10. klasse.

Obligatoriske fag i 9. klasse: Dansk, Matematik, Engelsk, Naturfag (Fysik/kemi, Biologi og Geografi), Tysk eller Fransk, Historie, Samfundsfag og Idræt. (Bemærk: Vi tilbyder fra og med skoleåret 2018/19 ikke undervisning i kristendom og afholder dermed heller ikke prøve i faget.)

Obligatoriske fag i 10. klasse: Dansk, Matematik, Engelsk, Fysik/kemi, Idræt samt TemaX.

TemaX er nogle lektioner fordelt ud over skoleåret hvor klasens dansk- og matematiklærer har tid til at arbejde med klassen. Det kan være samarbejdsøvelser, studieteknikker, studievejledning, OSO og noget helt andet.

KIG FORBI I VIRKELIGHEDEN

KOM PÅ BESØG

Ja, det er jo lidt federe i virkeligheden. Så derfor vil vi hellere invitere dig til at kigge forbi. Vi er klar til en rundvisning og du kan få en snak med både lærere og elever. Har vi kemi sammen?